Phương thức thanh toán

Sản phẩm Laptop HP cũ 7 triệu - 8 triệu