Phương thức thanh toán

Sản phẩm Laptop HP cũ 6 triệu - 7 triệu