Phương thức thanh toán

Sản phẩm Laptop HP cũ 12 triệu - 15 triệu