Phương thức thanh toán

Sản phẩm Laptop HP cũ 10 triệu - 12 triệu